Zavolejte nám

+420 606 680 409 +420 727 920 997

Rychlý kontakt

Textace ZDE
  

Odstraňování staveb Za dodržení zákonných podmínek určených k této činnosti. Disponujeme vlastní technikou a vyškoleným personálem. Nemusíte se bát nám svěřit tento náročný úkol. Postaráme se o to, aby odstranění stavby proběhlo zcela v souladu se zákony.

Dle zákona se musí dodržovat tyto základní podmínky

  • Stavby se musí odstraňovat tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob nebo zvířat, ke vzniku požáru a k nekontrolovatelnému porušení stability stavby nebo její části. Při odstraňování staveb nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb ani provozuschopnost sítí technického vybavení v dosahu stavby.
  • Okolí odstraňovaných staveb nesmí být touto činností a jejími důsledky nadměrně obtěžováno, zejména hlukem a prachem.
  • Odstraňování staveb se musí provádět podle předem stanoveného technologického postupu a dokumentace bouracích prací.
  • Stavební a demoliční odpady z odstraňovaných staveb musí být odklízeny neprodleně a nepřetržitě tak, aby nedocházelo k narušování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a v případě povodně nedocházelo k jejich rozplavování a odplavování a k narušování životního prostředí. Se stavebním odpadem musí být nakládáno v souladu s jiným právním předpisem.

    FOTOGALERIE

NAŠI KLIENTI

Klienti W stavby s.r.o. Klienti W stavby s.r.o. Klienti W stavby s.r.o. Klienti W stavby s.r.o. Klienti W stavby s.r.o. Klienti W stavby s.r.o. Klienti W stavby s.r.o. Klienti W stavby s.r.o. Klienti W stavby s.r.o. Klienti W stavby s.r.o.
MilBr webstudio a 3D grafika